Terminy przeglądu kasy fiskalnej

Obowiązkowy przegląd kasy fiskalnej powinien być wykonany najpóźniej 2 lata od ostatniego przeglądu (lub fiskalizacji kasy fiskalnej). Oferujemy Państwu możliwość wykonywania przeglądu co rok - jest to opcja tańsza niż przegląd dwuletni.

Co grozi za niewykonanie przeglądu kasy fiskalnej?

Brak wykonanego, terminowego przeglądu traktowane jest jako nieprawidłowe prowadzenie księgi - zgodnie z artykułem 61 § 3 k.k.s. możliwe jest nałożenie kary grzywny za wykroczenie skarbowe.

Dlaczego przeglądy urządzeń fiskalnych są obowiązkowe?

Od 1 grudnia 2008 roku wprowadzono zmiany w przepisach związanych z przeprowadzaniem przeglądów technicznych kas fiskalnych. Obowiązkowy przegląd techniczny kasy fiskalnej wykonuje się okresowo, co 2 lata (przed 1. XII. 2008 obowiązkowy był roczny termin przeglądu). Obowiązek wykonania przeglądu technicznego wynika z § 7 ust. 1 pkt 6 w zw. z § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie warunków stosowania kas rejestrujących.

Wychodząc Państwu na przeciw, aby pamiętać o wykonaniu przeglądu i nie narazić się na nieprzyjemności ze strony Urzędu Skarbowego, na kasie fiskalnej umieszczamy naklejkę z dokładną datą najbliższego przeglądu. Ponadto większość kas fiskalnych informuje stosownym komunikatem, o obowiązkowym przeglądzie.

Jeżeli obowiązkowy jest przegląd 2-letni dlaczego oferujecie przeglądy 1-roczne?

Przegląd techniczny wykonywany co roku jest tańszy i wpływa na przedłużenie żywotności kasy fiskalnej. Niektórzy producenci uzależniają przedłużenie gwarancji na kasę fiskalną od rocznych przeglądów technicznych.


Kto musi pamiętać o przeglądzie - ja czy mój serwis?

Pilnowanie upływu terminu obowiązkowego przeglądu kasy fiskalnej należy do obowiązków podatnika, nie serwisu. Przy zbliżającym się terminie przeglądu należy powiadomić serwisanta o tym fakcie. Do obowiązków serwisu należy wykonanie przeglądu (załącznik do rozp. w spr. warunków stosowania kas fiskalnych nr 6 pkt 10).

Chcąc uniknąć problemów, jakie mogą wynikać dla Państwa w związku z niezauważeniem zbliżającego się terminu przeglądu staramy się telefonicznie informować Państwa, że taka sytuacja zaistniała. 


Co zrobić, jeżeli termin został przekroczony? Czy można przywrócić termin przeglądu kasy fiskalnej?

Termin wykonywania obowiązkowych przeglądów technicznych kas fiskalnych jest ściśle określony w przepisach ustawy o podatku VAT. Wiąże się z tym fakt, że jest to termin nieprzekraczalny i nie może zostać przywrócony (nawet w sytuacjach wyjątkowych dla podatnika, na które nie miał on wpływu). Opóźnienie może skutkować konsekwencjami ze strony Urzędu Skarbowego.


Co mi grozi, jeśli nie dotrzymam terminu przeglądu kasy fiskalnej?

Konsekwencje wynikające z niedotrzymania terminu obowiązkowego przeglądu dotykają przede wszystkim przedsiębiorców korzystających z ulgi przy zakupie kasy fiskalnej. Jeśli w okresie do 3 lat od rozpoczęcia ewidencjonowania podatnik nie zgłosi w obowiązującym terminie kasy do wykonania przeglądu technicznego przez jego serwis musi zwrócić odliczoną lub otrzymaną kwotę wydatkowaną na zakup kasy fiskalnej. Wynika to z artykułu 111 ust. 6 ostawy o VAT. Rozliczenie musi być dokonane bez wezwania urzędu skarbowego.